Verksamhetssystem

Jag kan hjälpa dig med kvalitetsarbete, yttre miljö och arbetsmiljö.

För alla företag och organisationer finns ett ansvar att säkerställa en trygg arbetsmiljö. Det kräver att företaget genomför de åtgärder som krävs i AFS 2001:1 Systematiskt Arbetsmiljöarbete.
Kraven finns tillgodosedda i de ISO system vi hjälper kunderna med.
Vi hjälper företag att införa och sköta system som uppfyller myndigheternas krav på arbetsmiljöarbete. Systemen kan också certifieras med avseende på arbetsmiljö.
Alla seriösa företag har intresse att uppfylla de lagkrav som ställs på verksamheten.